شرایط اضافی

علاوه بر سناریو انتخابی، شما می‌توانید یکسری شرایط خاص برای کسانی که می‌توانند جوین دهند، قرار دهید. وقتی که یکی از ادمین‌ها دکمه استارت را می‌زند، منویی برای انتخاب سناریو ایجاد می‌شود، بعد از انتخاب سناریو، بایستی یکی از شرایط اضافی را انتخاب کند. شرایط اضافی به شرح زیر هستند: 🔹 نوع بازی معمولی در این حالت، …

شرایط اضافی ادامه مطلب »