«نقش‌های مافیای کلاسیک»

نقش‌های تیم مافیا

توضیح نقش‌های تیم مافیا

نقش‌های مستقل

توضیح نقش‌های مستقل

نقش‌های تیم شهروند

توضیح نقش‌های تیم شهروند

«نقش‌های شب مافیا»

نقش‌های تیم مافیا

توضیح نقش‌های تیم مافیا

نقش‌های تیم شهروند

توضیح نقش‌های تیم شهروند

«نقش‌های شب‌های مافیا (فیلیمو)»

نقش‌های تیم مافیا

توضیح نقش‌های تیم مافیا

نقش‌های تیم شهروند

توضیح نقش‌های تیم شهروند
به بالای صفحه بردن