«مافیا کلاسیک: نقش‌های مستقل»

جوکر 🃏

قابلیتی ندارد و تنها در صورتی که با رای در روز از بازی خارج شود و یا به مرحله دست دادن برسد،‌ جوکر برنده بازی می‌شود.

کیلر 🌙 ♾

هر شب می‌تواند یک نفر را انتخاب کند تا آن فرد کشته شود. اگر همه مافیاها از بازی خارج شوند و یا تعداد مافیاها با شهروندان برابر شود، کیلر برنده بازی می‌شود.در شب تنها توسط شات مردقوی کشته می‌شود.

گمبلر 🌙 ♾

تعدادی کوین در ابتدای بازی دارد و هر شب می‌تواند با یک نفر سنگ کاغذ قیچی بازی کند. در صورت برنده شدن، فرد مقابل از بازی خارج می‌شود، در صورت باختن، دو کوین و در صورت مساوی یک کوین از گمبلر کم می‌شود. در صورتی که کوین‌های گمبلر تمام شود، از بازی خارج می‌شود. گمبلر زمانی برنده می‌شود که با رای در روز از بازی خارج شود و یا به مرحله دست دادن برسد.
به بالای صفحه بردن