«شب‌های مافیا (فیلیمو): نقش‌های تیم مافیا»

رییس مافیا 🌙 ♾

استعلام شما برای کارآگاه همیشه شهروند است و تعیین شلیک شب از طرف گروه مافیا بر عهده شماست.

دکتر لکتر 🌙 ♾

هر شب می‌توانید یک نفر را از شلیک نجات دهید. شما جان خودتان را فقط یک‌بار می‌توانید نجات دهید.

جوکر 🌙 ➌

شما در شب می‌توانید هر شخصی را که خواستید انتخاب کنید. زمانی که کارآگاه در آن شب استعلام فرد انتخابی شما را بگیرد، معکوس به کارآگاه گفته می‌شود. خودتان را یکبار و دو بار هم بقیه را می‌توانید انتخاب کنید.

مافیا ساده

در شب همراه تیم مافیایی بیدار می‌شوید و باید یک نفر را برای شات شب انتخاب کنید. انتخاب نهایی با رییس مافیا می‌باشد.
به بالای صفحه بردن