«شب‌های مافیا (فیلیمو): نقش‌های تیم شهروند»

کارآگاه 🌙 ♾​

هر شب می‌تواند استعلام یکی از افراد را بگیرد و در صورتی که آن شخص جز تیم مافیا باشه، توسط بات استعلام مثبت (مافیا) اعلام می‌شود. استعلام رییس مافیا همیشه برای کارآگاه، شهروند است.​

حرفه‌ای 🌙 ♾

هر شب می‌توانید به یک مافیا شلیک کنید اما با شلیک اشتباه به شهروندان خودتان از بازی خارج می‌شوید.

جان‌سخت 🌙 ➊ / 🌙 ➋

با شلیک اول از سوی مافیا کشته نمی‌شوید و البته از شلیک اول نیز بی‌خبر هستید. گرفتن استعلام نفرات خارج شده از بازی بر عهده شماست و شما دو بار می‌توانید استعلام وضعیت بگیرید.

شهردار ☀️ ➊

فقط یک‌بار در طول بازی می‌توانید دور دوم رای‌گیری را ملغی کنید تا کسی از بازی خارج نشود یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رای‌گیری از بازی خارج کنید.

روانپزشک 🌙 ➋

دو بار در طول بازی می‌توانید قدرت مکالمه‌ی بازیکنی را بابت روان‌درمانی از او بگیرید.

شهروند

شهروند قابلیتی ندارد و تنها در روز می‌تواند به پیدا کردن مافیاها کمک کند.
به بالای صفحه بردن