«چگونگی انجام بازی»

بازی مافیا به عنوان یک بازی جمعی، لذت‌بخش و پرانرژی دارای دو گروه اکثریت ناآگاه و اقلیت آگاه می‌باشد که به ترتیب اعضای تیم شهروند و مافیا گفته می‌شود.

1. در ابتدای بازی هر فرد یک نقش دریافت می‌کند و به عنوان هویت فرد در بازی شناخته می‌شود. بازیکنان نباید هویت خود را به کسی گفته و از هویت دیگران اطلاع داشته باشند. بعد از آن به نوبت شروع می‌کنند به صحبت کردن و در یک زمان محدود هر فردی صحبت می‌کند. به این روز، روز معارفه گفته می‌شود و مرسوم هست که افراد ابتدا خود را معرفی کنند و اگر به فردی شک دارند، شک خود را اعلام کنند.

2. بعد از روز معارفه، نوبت به شب معارفه می‌رسد. در شب معارفه، اعضای تیم مافیا با یکدیگر آشنا می‌شوند و گرداننده بازی نیز به نوبت همه‌ی نقش‌ها را بیدار می‌کند تا با نقش افراد آشنا شود. برخی از گرداننده‌ها در تعداد بالا، برای اینکه فراموش نکنند، نقش افراد را همزمان در یک برگه یادداشت می‌کنند.

3. بعد از اینکه فاز شب تمام شد، با اعلام گرداننده، همه افراد چشم‌هایشان را باز می‌کنند و اولین روز آغاز می‌شود. در هر روز همانند روز معارفه، افراد به نوبت صحبت می‌کنند با این تفاوت که از روز اول به بعد، در زمان صحبت یک بازیکن، بقیه بازیکنان می‌توانند چالش بگیرند. چالش به معنای این است که می‌خواهند در زمان کوتاهی بعد یا قبل فردی که نوبتش است، صحبت کنند. در این روز هم افراد در مورد شک‌های خود صحبت می‌کنند و باید سعی کنند با بیان دلیل بقیه افراد را نیز هم نظر کنند. در انتهای هر روز، رای‌گیری به صورت نفر به نفر انجام می‌شود و در صورتی که فردی تعداد آرای حد نصاب را بیاورد، به دادگاه می‌رود. در دادگاه همه متهمان از خودشان دفاع می‌کنند. در بعضی از حالت‌های پیشرفته کسانی که در دادگاه حضور دارند می‌توانند دو نفر را به عنوان تارگت و کاور انتخاب کنند تا فردی که تارگت را گرفته، دلایل اتهام آن فرد را بیاورد و فردی که کاور گرفته، از آن فرد دفاع کند.

4. بعد از صحبت همه افراد، دوباره برای کسانی که به دادگاه آمده بودند، رای‌گیری می‌شود و در صورتی که رای بازیکنی حد نصاب آرا را بیاورد، از بازی خارج می‌شود. توجه داشته باشید که اگر نقش قاضی در بازی باشد، بعد از رای‌گیری دوم، می‌تواند یکبار از خروج یک بازیکن جلوگیری کند. بعد از اینکه یک فرد از بازی در طول روز خارج می‌شود، می‌تواند وصیت کند و در مورد مافیاها و یا شهروندهای ذهنی خود نظرش را اعلام کند.

بعد از اتمام فاز روز، دوباره شب میشه و همه افراد چشم‌های خود را می‌بندند، از شب اول به بعد، تیم مافیا می‌تواند یک نفر را برای کشتن در شب معرفی کند و در صورتی که پزشک شخص مورد نظر را سیو نکند، آن فرد در روز بعد از بازی خارج می‌شود. بقیه نقش‌ها همچون کارآگاه، اسنایپر، تفنگدار و … نیز در شب از قابلیت خود استفاده می‌کنند و بعد از اینکه شب تمام شود، دوباره فاز روز فرا می‌رسد.

5. در ابتدای فاز روز، داستان اتفاقات شب گذشته توسط گرداننده، روایت می‌شود و کسانی که در شب کشته می‌شوند حق وصیت ندارند. برای اینکه وضعیت افرادی که از بازی خارج شدند، مشخص شود، برای اعلام وضعیت رای‌گیری می‌شود. در صورتی که اکثریت با اعلام وضعیت موافق باشند، گرداننده بازی از بین کسانی که خارج شدند، به تفکیک تعداد مافیا، شهروند و یا نقش مستقل را اعلام می‌کند.

 

فاز روز و شب به صورت پیاپی اجرا می‌شود و در صورتی که شرایط برد یکی از تیم‌ها فراهم شود، بازی تمام می‌شود. شرط برد تیم مافیا، مساوی شدن تعداد مافیاها با تعداد شهروندان است و شرط برد تیم شهروند، کشته شدن همه اعضای تیم مافیا می‌باشد.
به بالای صفحه بردن