«اصطلاحات فاز روز»

💠 اصطلاحات مقدماتی

ظن

به این کلمه اتهام و یا تارگت نیز گفته می‌شود. زمانی که به یک نفر مشکوک هستید که اون فرد ممکن هست مافیا باشد، شما به اون فرد ظن دارید و در طول صحبت خودتون به اون فرد ظن میزنید.

چالش

در حین صحبت بقیه، با گرفتن چالش، می‌توانید بعد و یا قبل از آن فرد، در زمان کمتری صحبت کنید. این کار مستلزم اجازه فردی که در حال صحبت هست، می‌باشد.

لایک و دیس‌لایک

وقتی یک بازیکن در حال صحبت است، بازیکنای دیگر برای اینکه بین حرف‌هایش نپرند، موافقت یا مخالفت خودشان را با لایک و دیس‌لایک نشان می‌دهند.

کنسه دادن

کنسه دادن اصطلاحیست که از شطرنج وارد ادبیات مافیا شده است. در شطرنج کنسه دادن به معنی راهنمایی کردن و حرکت گفتن می‌باشد. در مافیا به فردی که به بازی حرکت می‌دهد و می‌گوید که اگر فلان کار را انجام دهیم، برنده می‌شویم، کنسه دادن گفته می‌شود که اکثر اوقات اعضای مافیا برای گمراه کردن شهر، کنسه می‌آیند.

کره گیری

وقتی شخصی از صحبت‌های شخص دیگر برداشتی دیگر می‌کند و به نقطه‌ای که خودش می‌خواهد می‌رسد، گفته می‌شود آن بازیکن کره گرفت.

نوارخالی

وقتی کسی کل زمان خود را حرف میزند ولی در اصل هیچ استدلال یا صحبتی که واقعا به بازی کمک کند را نگفته باشد و اطلاعاتی وارد بازی نکرده است، می‌گویند طرف نوار خالی پر کرده است.

خاکستری

به فردی که مشکوک هستید مافیا هست ولی خیلی مطمئن نیستید، خاکستری گفته می‌شود.

سیاه

فردی که کاملا برای شما مافیا هست، سیاه گفته می‌شود. بعضی‌ها از اصطلاح مافیای صد نیز استفاده می‌کنند.

دعوای زرگری

وقتی دو مافیا، در خلال روز، شروع می‌کنند با هم جنگیدن تا در نهایت با شکست یکی از آن‌ها، دیگری سفید بازی شود، دعوای زرگری گفته می‌شود. دو طرف دعوای زرگری، مافیا هستند.

فروپاشی درونی یا کلپس

وقتی هیچ چیز از بازی نفهمیده‌اید و گیج، منگ و متعجب از وقایع هستید به اصطلاح می‌گویند شما کلپس کرده‌اید.

شو، نمایان یا عیان

به فردی که به صورت واضح هویتش مشخص شده است، حالا ممکن هست آن فرد مافیا باشد یا یک نقش دیگر. کلمه شو show به همین معنا است.

💠 اصطلاحات پیشرفته

تارگت

وقتی به یک نفر به عنوان مافیا شک دارید، به اون فرد تارگت (اتهام) می‌زنید. همچین در حین دفاع، می‌تونید در مقابل فردی که دفاع میکند تارگت بگیرید و آن فرد را مورد اتهام بیشتر قرار بدهید.

کاور

بر عکس تارگت، وقتی فکر می‌کنید فردی شهر هست، آن بازیکن را کاور (حمایت) می‌کنید. در حین دفاع نیز همانند تارگت، می‌توانید کاور بازیکنی که در دفاع هست را بگیرید.

پوش مافیایی

زمانی که مافیا تلاش بر بیرون کردن یکی از بازیکن‌ها میکنه، پوش مافیایی گفته میشه. از نشونه‌های پوش مافیا، تعداد رای بالای بازیکن می‌باشد.

شهروند تبر

وقتی یکی از شهروندها شروع به خارج کردن بقیه شهروندها در روز میکنه، به این شهروند، شهروند تبر گفته میشه. (شهر تشبیه به یک درخت شده که این شهروند تیشه به ریشه اون داره میزنه)

گره

در بازی مافیا بعضی وقت‌ها بین دو یا چند نفر، یک ابهامی به وجود می‌آید که نمی‌شود به درستی هیچ یک از طرف‌های ابهام را به راحتی تشخیص داد. این حالت جوری است که از هر دیدگاه هر طرف که نگاه کنی انگار آن فرد درست می‌گوید و نمی‌شود حرفش را به راحتی رد کرد. مثل این میماند که شما یک کلاف گره خورده را در دست گرفته باشید، و دنبال سر کلاف بگردید. در این جور مواقع گفته می‌شود شخص یا اشخاصی در باز گره شده‌اند.

تارگت بک یا اتهام برگردون

وقتی کسی به شما اتهام می‌زند شما هم در نوبت خود به او اتهام می‌زنید به اصطلاحات تارگت بک کرده‌اید. تارگت بک نشان‌دهنده ترس شما از هدف خوردن است. ممکن است بازیکنی که به شما تارگت زده است، مثل شما ناآگاه باشد و دلیلی ندارد که شما هم بدون دلیل به او ظن بزنید. و یا ممکن است مافیا باشد که دارد کارش را انجام می‌دهد و شما باید دنبال دلیلی بگردید تا اتهامی صحیح به او وارد کنید.

سناریو

معمولا کسی که شب تیر میخورد نقشه‌ای پشتش هست یا سفید شدن تعدادی مافیا یا سیاه شده شهروندی ناآگاه وقتی کسی به این جور نقشه ها پی ببرد می‌گوید این به این دلیل سناریو مافیا است.

سفید کردن

اگر احتمال بدهید کسی شهروند است می‌گوید من فلانی را سفید میدونم اگر من برای شما شهروندم به این شخص کاری نداشته باشید سفید است.

دوئل یا دیل

وقتی مطمئن هستید کسی مافیاست ولی نمی‌توانید ثابت کنید و او هم می‌گوید شما مافیا هستید می‌گویید من دوئل می‌کنم اول به من رای بدهید برم بیرون بعد که مطمئن شدید من شهروندم او را بیرون بیندازید. و یا در بعضی از رول بوک‌ها، شما و آن فرد می‌توانید با رضایت دو طرف و با هم دوئل کنید و هر دو آن لحظه از بازی خارج شوید. البته نقش کابوی بدون رضایت طرف مقابل تا قبل از رای‌گیری می‌تواند دوئل کند.

به بالای صفحه بردن