«شب مافیا: نقش‌های تیم مافیا»

رییس مافیا 🌙 ♾

هر شب یک نفر را برای شات شب انتخاب می‌کند. در صورتی که کارآگاه استعلام رییس مافیا را بگیرد، نتیجه استعلام همیشه شهروند خواهد بود.

شارلاتان 🌙 ♾

در فاز شب، شارلاتان یک نفر را انتخاب می‌کند. اگر فرد انتخابی کارآگاه با فرد انتخابی شارلاتان یک نفر باشد، استعلام اعلامی به کارآگاه برعکس خواهد شد. شارلاتان در طول بازی کلا دو بار می‌تواند از این قابلیت استفاده کند.

معشوقه 🏪

در طول بازی، هر زمانی که از بازی خارج شود، در شب بعدی تیم مافیا یک شات اضافی خواهد داشت و می‌تواند به دو نفر شلیک کند.

جلب 🌙 ➊ / ☀️ ♾

جلب یک قابلیت در شب و یک قابلیت در روز دارد. در شب می‌تواند یکبار یک فردی را انتخاب کند تا آن فرد در روز بعد، رای یک و دو او حساب نشود. در روز نیز، در خواب نیمروزی هر روز یک نفر را اعلام می‌کند تا آن شخص علاوه بر رای‌‌های دیگر، یک رای اضافی داشته باشد.

شاهکش 🌙 ➊ | ➋

هر شب می‌تواند نقش یکی از بازیکنان را حدس بزند. در صورتی که درست حدس بزند، فرد انتخابی تحت هر شرایطی از بازی خارج می‌شود.تنها یک یا دو بار می‌تواند از این قابلیت استفاده کند و بعد از استفاده دیگر قابلیتی ندارد.
به بالای صفحه بردن