«شب مافیا: نقش‌های تیم شهروند»

کارآگاه 🌙 ♾

هر شب می‌تواند استعلام یکی از افراد را بگیرد و در صورتی که آن شخص جز تیم مافیا باشه، توسط بات استعلام مثبت (مافیا) اعلام می‌شود. استعلام رییس مافیا همیشه برای کارآگاه، شهروند است.

پزشک 🌙 ♾

وظیفه پزشک حفاظت شهروندان در شب می‌باشد. هر شب می‌توانید یک نفر را انتخاب کنید و در صورتی که آن فرد در شب مورد هدف شلیک قرار گرفته باشد، نجات پیدا می‌کند. در طول کل بازی، شما تنها یک‌بار می‌توانید خودتان را نجات دهید.

شهردار ☀️ ➊

اگر شهردار در دفاعیه نباشد، قبل از مرحله دوم رای‌گیری در خواب نیمروزی، در صورتی که شهردار بخواهد از قابلیتش استفاده کند، یکبار می‌تواند مرحله دوم را کلا لغو کند و کسی از بازی خارج نشود. در صورتی که قاضی و شهردار هر دو بخواهند از قابلیتشان استفاده کنند، دستور شهردار ارجح است و اجرا می‌شود. اگر دکتر و جراح هر دو در بازی باشند، در شب معارفه به شهردار معرفی می‌شوند.

قاضی ☀️ ➊

اگر قاضی در دفاعیه نباشد، قبل از مرحله دوم رای‌گیری در خواب نیمروزی، در صورتی که بخواهد از قابلیتش استفاده کند، یکبار می‌تواند یک نفر را به صورت مستقیم از بازی خارج کند، بدون اینکه رای دو حد نصاب را آورده باشد. در صورتی که شهردارو قاضی هر دو بخواهند از قابلیتشان استفاده کنند، دستور شهردار ارجح است و اجرا می‌شود.

گورکن 🌙 ➋ | ➌ | ➍

بسته به تعداد نفرات، در طول بازی تعدادی فرصت برای گورکنی دارد. زمانی که در شب گورکن از قابلیتش استفاده کند، در ابتدای روز بعدی، بات نقش‌هایی که از بازی خارج شدند را بدون ترتیب خاصی در گروه اعلام می‌کند.

دست‌کج 🌙 ➊

یک‌بار در طول بازی می‌تواند به یک نفر دست‌کجی کند و آن شخص همه قابلیتش را از دست بدهد. البته اگر دست‌کج به کارآگاه و یا نقش‌های مستقل دست‌کجی کند، اتفاقی نمی‌افتد و تنها فرصتش را از دست داده.

گردن‌کلفت 🌙 ➊

در صورتی که گردن‌کلفت در فاز شب مورد اصابت شلیک واقع شود، در ابتدای روز بعد، نقش گردن‌کلفت اعلام می‌شود و گفته می‌شود که شب گذشته شات شده است. اما بلافاصله گردن‌کلفت از بازی خارج نخواهد شد و تا انتهای روز در بازی باقی می‌ماند. در انتهای روز گردن‌کلفت از بازی خارج می‌شود.

دندان‌پزشک 🌙 ♾

هر شب یک نفر را انتخاب می‌کند تا آن فرد در روز بعد سایلنت شود. فرد سایلنت شده در طول روز نمی‌تواند صحبت کند اما می‌تواند رای بدهد. دندان‌پزشک نمی‌تواند یک نفر را در دو شب متوالی سایلنت کند. دندان‌پزشک نمی‌تواند یک نفر را در دو شب متوالی سایلنت کند.

کلانتر 🌙 ➊ | ➋ | ➌

هر شب می‌تواند یک نفر را انتخاب کند و در صورتی که آن شخص جز مافیا و دکتر سیو نکرده باشد، از بازی خارج خواهد شد. اما اگر شهروند انتخاب کرده باشد، در هر صورتی کلانتر از بازی خارج می‌شود.
به بالای صفحه بردن