نقش های مافیا: کامل‌ترین آموزش

رییس مافیا

هر شب یک نفر را برای شات شب انتخاب می‌کند. در صورتی که کارآگاه استعلام رییس مافیا را بگیرد، نتیجه استعلام همیشه شهروند خواهد بود.

مذاکره کننده

زمانی که مذاکره‌کننده و یکی از یارهاش توی بازی باشند، میتونن به جای شات شب، با یکی از بازیکنان مذاکره کنند. فقط با شهروند ساده و زره‌پوشی که زره داره، مذاکره با موفقیت انجام میشه.

مافیا ساده

در شب همراه تیم مافیا بیدار می‌شود و می‌تواند یک نفر را برای شات شب به رییس مافیا پیشنهاد بدهد اما انتخاب نهایی با رییس مافیا است.

ناتاشا

هر شب یک از بازیکنان رو سایلنت میکنه. در صورتی که کشیش درست حدس نزنه، فرد سایلنت شده در طول روز نمیتونه صحبت کنه و نمیتونه رای بده. ناتاشا نمیتونه اسپم کنه.

ناتو

یک یا دو شب میتونه نقش یکی از بازیکنان رو حدس بزنه. در صورت حدس درست، فرد انتخابی تحت هر شرایطی از بازی خارج میشه.

خرابکار

هر شب میتونه دو نفر از بازیکنان رو خرابکاری کنه. در صورتی که تفنگ جنگی خرابکاری بشه، تیر به خود شلیک‌کننده برمی‌گرده و خود اون فرد از بازی خارج میشه.

تروریست

به هر شکلی که توی روز از بازی خارج بشه، یکی از بازیکنان رو با خودش ترور میکنه. کابوی فرصت داره خودش رو فدای اون بازیکن کنه.

کارآگاه

هر شب میتونه استعلام مافیا بودن یکی از بازیکن‌ها رو بگیره. استعلام رییس مافیا همیشه برای کارآگاه، منفی هست.​

پزشک

هر شب میتونه تعدادی از بازیکن‌ها رو برای نجات از شات مافیا انتخاب کنه، در صورت انتخاب درست، بازیکن انتخابی از بازی خارج نمیشه.

اسنایپر

هر شب میتونه یک نفر رو برای شات انتخاب کنه. در صورتی که شات اسنایپر به سمت مافیا باشه، فرد انتخابی از بازی خارج میشه؛ اما اگه فرد انتخابی شهروند باشه، خود اسنایپر از بازی خارج میشه.

زره‌پوش

در شب با هر تعداد شات نامیرا هست اما در روز یک زره در مقابل رای دارد. در صورتی که زره از بین بره، به شهروند ساده تبدیل میشه و دیگه باهاش مذاکره انجام نمیشه.

خبرنگار

بعد از انجام مذاکره، خبرنگار در شب بیدار میشه و استعلام مذاکره شدن و یا نشدن بازیکنی رو میگیره.

شهروند ساده

قابلیتی نداره و باید تو روز پیدا کردن مافیاها کمک کنه.

فراماسون

هر شب میتونه یکی از بازیکنان رو بیدار کنه. در صورتی که مافیا به جز جاسوس رو بیدار کنه، کل اعضای لینک ماسونی از بازی خارج میشن و روز بعد اعلام میشه مرگ ماسونی اتفاق افتاده.

فرمانده

بعد از شات اسنایپر، به فرمانده اعلام میشه و فرمانده میتونه شلیک رو لغو کنه. در صورت لغو، تیر به اسنایپر برمیگرده. اگر اسنایپر فرمانده رو بزنه، شلیک قطعا انجام میشه.

کشیش

هر شب یک از بازیکنان رو آنسایلنت میکنه. اگر بازیکن انتخابی توسط ناتاشا انتخاب شده باشه، روز بعد سایلنت نخواهد بود. کشیش میتونه اسپم کنه.

تفنگدار

در هر شب میتونه دو تفنگ به بازیکنان بده. بسته به تعداد بازیکنان، تعدادی تفنگ جنگی و مشقی دارد. در صورت شلیک تفنگ جنگی، بازیکن انتخاب شده وصیت میکنه. تفنگ مشقی اتفاقی نمیوفته.

رویین‌تن

رویین‌تن در شب توسط شات تیم مافیا ازی بازی خارج نمیشه، اما در روز با رای و یا تفنگ از بازی خارج میشه.

کابوی

تا قبل از شروع رای‌گیری، میتونه با یکی از بازیکنان دوئل کنه و یا در مقابل ترور کردن تروریست، خودش رو فدای بازیکن کنه و از بازی خارج بشه.

قاضی

یکبار در طول بازی میتونه از خروج یکی از بازیکنان، جلوگیری کنه. اگر خود قاضی رای خروج آورده باشه، نمیتونه رای خروج رو ملغی کنه.
پیمایش به بالا