نقش های مافیا: کامل‌ترین آموزش

Allمافیاشهروندمستقلسلامت تکاورشب‌های مافیا (فیلیمو)وسترنقماربازگمبلرجوکرکیلرناتاشامذاکره‌کنندهمعشوقهسلامت مذاکره‌کنندهروانیروسیهیلر کیلرشهروند خائنگادفادر شوپدر خواندهسلامت بازپرس
نقش گمبلر در بازی مافیا

گمبلر

مستقل

تعدادی کوین در ابتدای بازی دارد و هر شب می‌تواند با یک نفر سنگ کاغذ قیچی بازی کند. در صورت برنده شدن، فرد مقابل از بازی خارج می‌شود، در صورت باختن، دو کوین و در صورت مساوی یک کوین از گمبلر کم می‌شود. در صورتی که کوین‌های گمبلر تمام شود، از بازی خارج می‌شود. گمبلر زمانی برنده می‌شود که با رای در روز از بازی خارج شود و یا به مرحله دست دادن برسد.

نقش جوکر در بازی مافیا

جوکر (کلاسیک)

مستقل

قابلیتی ندارد و تنها در صورتی که با رای در روز از بازی خارج شود و یا به مرحله دست دادن برسد،‌ جوکر برنده بازی می‌شود.

نقش کیلر در بازی مافیا

کیلر

مستقل

هر شب می‌تواند یک نفر را انتخاب کند تا آن فرد کشته شود. اگر همه مافیاها از بازی خارج شوند و یا تعداد مافیاها با شهروندان برابر شود، کیلر برنده بازی می‌شود.در شب تنها توسط شات مردقوی کشته می‌شود.

نقش رییس مافیا در بازی مافیا

رییس مافیا

تیم مافیا

هر شب یک نفر را برای شات شب انتخاب می‌کند. در صورتی که کارآگاه استعلام رییس مافیا را بگیرد، نتیجه استعلام همیشه شهروند خواهد بود.

نقش تروریست در بازی مافیا

تروریست

تیم مافیا

در صورتی که در روز توسط رای از بازی خارج شود، می‌تواند قبل از رفتن، یکی از شهروندها را نیزبه همراه خود از بازی خارج کند. اگر کابوی در بازی وجود داشته باشد، می‌تواند به جای آن شهروند، خود را فدا کند و از بازی خارج شود.

نقش معشوقه در بازی مافیا

معشوقه

تیم مافیا

در طول بازی، هر زمانی که از بازی خارج شود، در شب بعدی تیم مافیا یک شات اضافی خواهد داشت و می‌تواند به دو نفر شلیک کند.

نقش مذاکره کننده در بازی مافیا

مذاکره کننده

تیم مافیا

در صورتی که یک یا دو یار مذاکره‌کننده از بازی خارج شود، می‌تواند یکبار در شب، به جای شات، با یکی از بازیکنان مذاکره کند. در صورتی که بازیکن انتخابی؛ کارآگاه، پزشک، اسنایپر، خبرنگار و زره‌پوش (بدون زره) باشد، مذاکره ناموفق خواهد بود.

نقش ناتاشا در بازی مافیا

ناتاشا

تیم مافیا

هر شب یک نفر را انتخاب می‌کند تا آن فرد در روز بعد سایلنت شود. فرد سایلنت شده در طول روز نمی‌تواند صحبت کند اما می‌تواند رای بدهد. اگر فرد انتخابی ناتاشا و کشیش یک نف باشد، آن فرد سایلنت نمی‌شود. دو شب پیاپی نمی‌تواند یک نفر را انتخاب کند.

نقش قمارباز در بازی مافیا

قمارباز

تیم مافیا

هر شب می‌تواند یک نفر را انتخاب کند و با آن شخص سنگ کاغذ قیچی بازی کند. اگر برنده شود، آن فرد از بازی خارج می‌شود. اگر ببازد قمارباز از بازی خارج می‌شود و اگر مساوی کند، یک فرصت مجدد در شب‌های بعد خواهد داشت.

نقش کارآگاه خصوصی در بازی مافیا

کارآگاه خصوصی

تیم مافیا

هر شب می‌تونه استعلام کیلر بودن یا نبودن یکی از افراد را بگیرد. در صورتی که آن شخص کیلر باشد، توسط بات گفته می‌شود فرد انتخابی کیلر است.

نقش شاهکش در بازی مافیا

شاهکش

تیم مافیا

هر شب می‌تواند نقش یکی از بازیکنان را حدس بزند. در صورتی که درست حدس بزند، فرد انتخابی تحت هر شرایطی از بازی خارج می‌شود.تنها یک یا دو بار می‌تواند از این قابلیت استفاده کند و بعد از استفاده دیگر قابلیتی ندارد.

نقش ناتو در بازی مافیا

ناتو (کلاسیک)

تیم مافیا

هر شب می‌توانید نقش یکی از بازیکنان را حدس بزنید. در صورتی که درست حدس بزنید، فرد انتخابی تحت هر شرایطی از بازی خارج می‌شود.شما تنها یک یا دو بار می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید و در شبی که از این قابلیت استفاده می‌کنید، تیم مافیا دیگر شات ندارد.

نقش جراح در بازی مافیا

جراح

تیم مافیا

هر شب می‌تواند یکی از مافیاها را انتخاب کرده تا آن فرد در صورت شات شدن در بازی باقی بماند. جراح، پزشک تیم مافیا است.

نقش خرابکار در بازی مافیا

خرابکار

تیم مافیا

هر شب می‌تواند دو نفر از بازیکنان را انتخاب کند، اگر تفنگدار دو تفنگ بدهد، هر دو تفنگ خرابکاری و اگر تفنگدار یک تفنگ بدهد، فقط نفر اول تفنگش خرابکاری می‌شود. تفنگ خرابکاری اگر جنگی باشد، در صورت شلیک خود فرد شلیک‌کننده از بازی خارج می‌شود.

نقش گروگانگیر در بازی مافیا

گروگان‌گیر

تیم مافیا

در صورتی که نگهبان، گروگان‌گیر را انتخاب نکرده باشد، می‌تواند یک نفر را انتخاب کند تا آن شخص در شب نتواند از نقش خود استفاده کند. اگر انتخاب گروگان‌گیر و نگهبان یک نفر باشد، آن فرد گروگان گرفته نمی‌شود و می‌تواند از نقش خود استفاده کند. توجه داشته باشید که دو شب پیاپی نمی‌توانید یک نفر را گروگان بگیرید.

نقش شیاد در سناریو بازپرس

شیاد

تیم مافیا

هر شب یک نفر را انتخاب می‌کند و اگر فرد انتخابی کارآگاه باشد، استعلام اعلامی به کارآگاه منفی خواهد بود. توجه داشته باشید که شیاد می‌تواند دو شب پشت سر هم یک نفر را انتخاب کند (اسپم مجاز است).

نقش جاسوس در بازی مافیا

جاسوس

تیم مافیا

در شب همراه تیم مافیا بیدار می‌شود و قابلیتی ندارد. در صورتی که فراماسون جاسوس را انتخاب کند، مرگ ماسونی رخ نمی‌دهد.

نقش روانی در بازی مافیا

روانی

تیم مافیا

شما هر شب می‌توانید یکی از بازیکنان را انتخاب کنید و در صورتی که آن بازیکن لایک شات روانشناس را داده باشد، خودش از بازی خارج خواهد شد.

نقش دکتر لکتر در شب های مافیا

دکتر لکتر

تیم مافیا

هر شب می‌توانید یک نفر را از شلیک نجات دهید. شما جان خودتان را فقط یک‌بار می‌توانید نجات دهید.

نقش جوکر در سناریو شب های مافیا

جوکر (فیلیمو)

تیم مافیا

شما در شب می‌توانید هر شخصی را که خواستید انتخاب کنید. زمانی که کارآگاه در آن شب استعلام فرد انتخابی شما را بگیرد، معکوس به کارآگاه گفته می‌شود. خودتان را یکبار و دو بار هم بقیه را می‌توانید انتخاب کنید.

نقش جلب در بازی مافیا

جلب

تیم مافیا

جلب یک قابلیت در شب و یک قابلیت در روز دارد. در شب می‌تواند یکبار یک فردی را انتخاب کند تا آن فرد در روز بعد، رای یک و دو او حساب نشود. در روز نیز، در خواب نیمروزی هر روز یک نفر را اعلام می‌کند تا آن شخص علاوه بر رای‌‌های دیگر، یک رای اضافی داشته باشد.

نقش شارلاتان در بازی مافیا

شارلاتان

تیم مافیا

در فاز شب، شارلاتان یک نفر را انتخاب می‌کند. اگر فرد انتخابی کارآگاه با فرد انتخابی شارلاتان یک نفر باشد، استعلام اعلامی به کارآگاه برعکس خواهد شد. شارلاتان در طول بازی کلا دو بار می‌تواند از این قابلیت استفاده کند.

نقش مافیا ساده در مافیا

مافیا ساده

تیم مافیا

در شب همراه تیم مافیا بیدار می‌شود و می‌تواند یک نفر را برای شات شب به رییس مافیا پیشنهاد بدهد اما انتخاب نهایی با رییس مافیا است.

نقش ناتو در گادفادر شو

ناتو (گادفادر شو)

تیم مافیا

شما می‌توانید نقش شهروندان را حدس بزنید و در صورتی که درست حدس بزنید، آن بازیکن تا زمانی که شما در بازی باشید، نمی‌تواند از نقش خود استفاده کند.

نقش کارآگاه در بازی مافیا

کارآگاه

تیم شهروند

هر شب می‌تواند استعلام یکی از افراد را بگیرد و در صورتی که آن شخص جز تیم مافیا باشه، توسط ربات استعلام مثبت (مافیا) اعلام می‌شود. استعلام رییس مافیا همیشه برای کارآگاه، شهروند است.

نقش پزشک در بازی مافیا

پزشک

تیم شهروند

وظیفه پزشک حفاظت شهروندان در شب می‌باشد. بسته به تعداد نفرات زنده در هر شب، تعداد نفرات انتخابی متفاوت است. در صورتی که مافیا نیز یکی از همان نفرات را انتخاب کرده باشد، آن فرد نجات پیدا خواهد کرد.

نقش فراماسون در بازی مافیا

فراماسون

تیم شهروند

هر شب می‌تواند در صورت تمایل، یکی از بازیکنان را انتخاب کند. در صورتی که بازیکن انتخاب شده مافیا نباشد، آن فرد وارد تیم ماسونی می‌شود. اما اگر آن فرد مافیا باشد، تیم ماسونی در روز بعد، دچار مرگ ماسونی می‌شود. توجه داشته باشید که اگر جاسوس را انتخاب کند، مرگ ماسونی رخ نمی‌دهد.

نقش بازپرس در سناریو بازپرس

بازپرس

تیم شهروند

دو نفر را به جز خودش در شب انتخاب می‌کند. در صورتی که روز بعد هر دو نفر زنده باشند، روند بازپرسی آغاز می‌شود. هر کدام دو تا یک دقیقه صحبت خواهند کرد. و بعد از آن بازپرس باید انتخاب کند رای‌گیری انجام شود و یا خیر. در صورت رای‌گیری باید همه به صورت اجباری به یکی از دو نفر رای بدهند، کسی که بیشترین رای رو بیاره از بازی خارج میشه و سایدش خونده میشه. در هر صورت روز ادامه پیدا می‌کند.

نقش محقق در سناریو بازپرس

محقق

تیم شهروند

هر شب یک نفر را باید انتخاب کند. اگر آن شخص شیاد و یا ناتو باشه، هر جای بازی که محقق از بازی خارج شود، فرد انتخاب شده همراه او از بازی خارج خواهد شد.

نقش اسنایپر در بازی مافیا

اسنایپر

تیم شهروند

هر شب می‌تواند یک نفر را برای شات انتخاب کند. در صورتی که فایربک نداشته باشد و اگر پزشک آن فرد را سیو نکرده باشد، فرد انتخابی از بازی خارج می‌شود. اما اگر فایربک داشته باشد، در صورتی که شات اسنایپر به سمت مافیا باشد، فرد انتخابی از بازی خارج می‌شود اما اگر فرد انتخابی شهروند باشد، خود اسنایپر از بازی خارج می‌شود.

نقش زره پوش در بازی مافیا

زره‌پوش

تیم شهروند

در شب توسط تیر مافیا کشته نمی‌شوید و همچنین در روز اگر رای خروج بیاوریداز بازی خارج نشده، زره از بین می‌رود و دیگر قابلیتی ندارد. در حالتی که زره شما از بین برود، مذاکره با شما صورت نمی‌گیرد.

نقش ردگیر در بازی مافیا

ردگیر

تیم شهروند

عضو تیم شهروند است. هر شب یکی از بازیکنان را انتخاب می‌کند و اگر آن بازیکن شخصی را در آن شب انتخاب کرده باشد، بات فقط نام آن شخص را اعلام می‌کند. ردگیر باید با توجه به اتفاقات فردا متوجه شود که بازیکن انتخابی چه نقشی دارد. البته رد رییس مافیا را نمی‌تواند بزند.

نقش نگهبان در بازی مافیا

نگهبان

تیم شهروند

هر شب می‌تواند یک یا دو نفر را انتخاب کند و اگر انتخاب نگهبان با گروگان‌گیر یک نفر باشد، آن فرد گروگان گرفته نمی‌شود و می‌تواند از قابلیت خود استفاده کند. اگر نگهبان، گروگان‌گیر را انتخاب کند، گروگان‌گیر نمی‌‌تواند فردی را انتخاب کند. همچنین نگهبان در روز یک زره دارد و در صورتی که با رای اجماع شود یا با تفنگ جنگی به طرفش شلیک شود، زره نگهبان از بین می‌رود و دیگر در شب قابلیتی ندارد.

نقش تکاور در بازی مافیا

تکاور

تیم شهروند

در صورتی که در شب توسط تیم مافیا شات شود، به تکاور یک تیر داده می‌شود و می‌تواند شلیک کند. شلیک تکاور فایربک دارد و در صورتی که انتخابش شهر باشد، روز بعد از بازی خارج می‌شود.

نقش تفنگدار در بازی مافیا

تفنگدار

تیم شهروند

در هر شب می‌تواند به یکی از افراد به جز خودش، تفنگ بدهد. بسته به تعداد بازیکنان، تعدادی تفنگ جنگی و مشقی دارد. زمانی که تفنگ مشقی به فردی داده می‌شود، شلیک آن فرد طرف مقابل را نمی‌کشد و صرفا بقیه متوجه می‌شوند که آن بازیکن چه کسی را قصد دارد بکشد. معمولا تفنگ مشقی را به مافیای ذهنی داده می‌شود.

نقش فرمانده در بازی مافیا

فرمانده

تیم شهروند

بعد از اینکه اسنایپر یک نفر را انتخاب می‌کند، انتخاب او به فرمانده اعلام می‌شود و در صورتی که فرمانده تایید کند، تیر شلیک می‌شود. در صورت عدم تایید، شلیک انجام نمی‌شود و تیر به تفنگ اسنایپر برمی‌گردد.

نقش خبرنگار در بازی مافیا

خبرنگار

تیم شهروند

بعد از اینکه تیم مافیا تصمیم گرفتند مذاکره‌کنند، خبرنگار هر شب بیدار می‌شود و استعلام مذاکره شدن یا نشدن یک بازیکن را می‌گیرد.

نقش کشیش در بازی مافیا

کشیش

تیم شهروند

هر شب یک نفر را انتخاب می‌کند تا آن فرد در روز بعد آنسایلنت شود. در صورتی که انتخاب کشیش و ناتاشا یک نفر باشد، فرد انتخابی در روز بعد سایلنت نخواهد شد و می‌تواند صحبت کند.

نقش قاضی در بازی مافیا

قاضی (کلاسیک)

تیم شهروند

بعد از اینکه در روز فردی رای خروج می‌آورد، قاضی تنها یکبار می‌تواند جلوی خروج آن فرد را بگیرد تا در بازی باقی بماند. توجه داشته باشید که اگر خود قاضی رای خروج آورده باشد، نمی‌تواند از قابلیتش استفاده کند.

نقش کابوی در بازی مافیا

کابوی

تیم شهروند

در روز قبل از شروع رای‌گیری می‌تواند یکی از بازیکن‌های بازی را انتخاب کرده و با آن بازیکن دوئل کند و یا زمانی که تروریست فردی را انتخاب کرده باشد، کابوی می‌تواند خودش را فدای آن شخص کند.

نقش رویین تن در بازی مافیا

رویین‌تن

تیم شهروند

رویین‌تن در شب توسط تیر نقش‌های منفی کشته نمی‌شود اما در روز با رای و یا تفنگ از بازی خارج می‌شود. در صورتی که تیم مافیا از شات مرد قوی استفاده کنند، رویین‌تن در شب نیز از بازی خارج می‌شود.

نقش روانشناس در بازی مافیا

روانشناس

تیم شهروند

روانشناس بسته به تعداد نفرات یک تعداد تیر دارد. هر شب می‌تواند یک نفر را برای شلیک انتخاب کند اما بایستی یک نفر دیگر را برای تایید شلیک انتخاب کند. بات از فرد دوم می‌پرسد که آیا می‌خواهد به فرد مورد نظر شما شلیک شود، در صورت تایید، شلیک انجام می‌شود اما در صورت لغو، تیر به روانشناس برمی‌گردد.

نقش عینک ساز در بازی مافیا

عینک‌ساز

تیم شهروند

تعداد محدودی عینک دارد و در شب می‌تواند به افراد عینک بدهد. زمانی که به فردی عینک داده می‌شود، در صورتی که آن شخص شهروند باشد، می‌تواند استعلام بگیرد و اگر مافیا باشد می‌تواند ردگیری کند.

نقش آهنگر در بازی مافیا

آهنگر

تیم شهروند

یک زره دارد و هر شبی می‌تواند آن را به یکی از بازیکنان بدهد. فردی که زره گرفته است تا آخر بازی در مقابل تیر، رای‌گیری و یا تروریست یک زره دارد.

نقش عنکبوت در بازی مافیا

عنکبوت

تیم شهروند

عنکبوت یک یا دو تار دارد و می‌تواند دو نفر را با تار خود به هم ببافد. وقتی که دو نفر با تار به هم بافته می‌شوند، زمانی که یکی از دو نفر از بازی خارج شود، فرد دیگر نیز خارج می‌شود.

نقش حرفه‌ای در شب های مافیا

حرفه‌ای

تیم شهروند

هر شب می‌توانید به یک مافیا شلیک کنید اما با شلیک اشتباه به شهروندان خودتان از بازی خارج می‌شوید.

نقش جان سخت در شب های مافیا

جان‌سخت

تیم شهروند

با شلیک اول از سوی مافیا کشته نمی‌شوید و البته از شلیک اول نیز بی‌خبر هستید. گرفتن استعلام نفرات خارج شده از بازی بر عهده شماست و شما دو بار می‌توانید استعلام وضعیت بگیرید.

نقش شهردار در شب های مافیا

شهردار (فیلیمو)

تیم شهروند

فقط یک‌بار در طول بازی می‌توانید دور دوم رای‌گیری را ملغی کنید تا کسی از بازی خارج نشود یا یکی از افراد مورد اتهام را بدون رای‌گیری از بازی خارج کنید.

نقش روانپزشک در بازی مافیا

روانپزشک

تیم شهروند

دو بار در طول بازی می‌توانید قدرت مکالمه‌ی بازیکنی را بابت روان‌درمانی از او بگیرید.

نقش شهردار در بازی مافیا

شهردار (شب مافیا)

تیم شهروند

اگر شهردار در دفاعیه نباشد، قبل از مرحله دوم رای‌گیری در خواب نیمروزی، در صورتی که شهردار بخواهد از قابلیتش استفاده کند، یکبار می‌تواند مرحله دوم را کلا لغو کند و کسی از بازی خارج نشود. در صورتی که قاضی و شهردار هر دو بخواهند از قابلیتشان استفاده کنند، دستور شهردار ارجح است و اجرا می‌شود. اگر دکتر و جراح هر دو در بازی باشند، در شب معارفه به شهردار معرفی می‌شوند.

نقش قاضی در بازی مافیا

قاضی (شب مافیا)

تیم شهروند

اگر قاضی در دفاعیه نباشد، قبل از مرحله دوم رای‌گیری در خواب نیمروزی، در صورتی که بخواهد از قابلیتش استفاده کند، یکبار می‌تواند یک نفر را به صورت مستقیم از بازی خارج کند، بدون اینکه رای دو حد نصاب را آورده باشد. در صورتی که شهردارو قاضی هر دو بخواهند از قابلیتشان استفاده کنند، دستور شهردار ارجح است و اجرا می‌شود.

نقش کلانتر در بازی مافیا

کلانتر

تیم شهروند

هر شب می‌تواند یک نفر را انتخاب کند و در صورتی که آن شخص جز مافیا و دکتر سیو نکرده باشد، از بازی خارج خواهد شد. اما اگر شهروند انتخاب کرده باشد، در هر صورتی کلانتر از بازی خارج می‌شود.

نقش گورکن در بازی مافیا

گورکن

تیم شهروند

بسته به تعداد نفرات، در طول بازی تعدادی فرصت برای گورکنی دارد. زمانی که در شب گورکن از قابلیتش استفاده کند، در ابتدای روز بعدی، بات نقش‌هایی که از بازی خارج شدند را بدون ترتیب خاصی در گروه اعلام می‌کند.

نقش دست کج در بازی مافیا

دست‌کج

تیم شهروند

یک‌بار در طول بازی می‌تواند به یک نفر دست‌کجی کند و آن شخص همه قابلیتش را از دست بدهد. البته اگر دست‌کج به کارآگاه و یا نقش‌های مستقل دست‌کجی کند، اتفاقی نمی‌افتد و تنها فرصتش را از دست داده.

نقش گردن کلفت در بازی مافیا

گردن‌کلفت

تیم شهروند

در صورتی که گردن‌کلفت در فاز شب مورد اصابت شلیک واقع شود، در ابتدای روز بعد، نقش گردن‌کلفت اعلام می‌شود و گفته می‌شود که شب گذشته شات شده است. اما بلافاصله گردن‌کلفت از بازی خارج نخواهد شد و تا انتهای روز در بازی باقی می‌ماند. در انتهای روز گردن‌کلفت از بازی خارج می‌شود.

نقش دنداپزشک در بازی مافیا

دندان‌پزشک

تیم شهروند

هر شب یک نفر را انتخاب می‌کند تا آن فرد در روز بعد سایلنت شود. فرد سایلنت شده در طول روز نمی‌تواند صحبت کند اما می‌تواند رای بدهد. دندان‌پزشک نمی‌تواند یک نفر را در دو شب متوالی سایلنت کند. دندان‌پزشک نمی‌تواند یک نفر را در دو شب متوالی سایلنت کند.

نقش ساقی در گادفادر شو

ساقی

تیم شهروند

شما هر شب یک بازیکن را انتخاب می‌کنید و بر اساس نقش آن بازیکن، قابلیتش در شب تغییر می‌کند. دکتر و دکتر لکتر نمی‌توانند سیو کنند، گادفادر تیرش خطا می‌رود، استعلام کارآگاه برعکس می‌شود، اسنایپر اگر تیر بزند خودش از بازی خارج می‌شود.

نقش فروشنده در شب های مافیا

فروشنده

تیم شهروند

در طول کل بازی یک نفر را می‌توانید انتخاب کنید و ابیلیتی فرد مورد نظر تا آخر بازی از بین می‌رود. در صورت انتخاب جان سخت و اگر جلیقه جان سخت از بین نرفته باشد، تنها جلیقه جان سخت از بین می‌رود و هنوز ابیلیتی خواهد داشت.

نقش شهروند خائن در بازی مافیا

شهروند خائن

تیم شهروند

در صورتی که در شب توسط تیم مافیا شات شوید و دکتر سیو نکند، شما از بازی خارج نشده و از همان لحظه جز تیم مافیا محسوب می‌شوید. البته تیم مافیا از شب بعدی متوجه خواهد شد که خیانت کرده‌اید و به تیم مافیا ملحق شده‌اید.

نقش خوابگرد در شب های مافیا

خوابگرد

تیم شهروند

یک شب می‌تواند خوابگردی انجام دهد. زمانی که خوابگردی انجام می‌شود، در آن شب نقش‌های مافیا بیدار نمی‌شوند و تنها نقش‌های شهروندی بیدار خواهند شد. فردا صبح نیز خوابگرد از بازی خارج خواهد شد.

نقش بادیگارد در شب های مافیا

بادیگارد

تیم مافیا

فدایی پدرخوانده هست. زمانی که در شب پدرخوانده توسط حرفه‌ای شات می‌شود، در صورتی که دکتر لکتر، پدرخوانده را سیو نکند، بادیگارد به جای پدرخوانده از بازی خارج می‌شود. در شب خود یک زره دارد و در صورتی که شات شود، تنها زره بادیگارد از بین می‌رود.

نقش نوستراداموس در سناریو پدر خوانده

نوستراداموس

مستقل

در شب معارفه سه بازیکن را مشخص می‌کند و گرداننده تعداد مافیاها و شهروندهای این سه نفر را اعلام می‌کند. سپس نوستراداموس تصمیم می‌گیرید که با شهروند یا مافیا بازی کند. در صورت برد ساید انتخابی،‌ نوستراداموس نیز برنده می‌شود.

نقش پدرخوانده در بازی مافیا

پدرخوانده

تیم مافیا

وظیفه رهبری تیم مافیا بر عهده پدرخوانده می‌باشد. در شب یک جلیقه دارد و از تیر اول لئون حرفه‌ای در امان است. در استعلام نوستراداموس به عنوان شهروند اعلام می‌شود اما در صورتی که همشهری کین تحقیقات انجام دهد، به عنوان مافیا اعلام خواهد شد. یکبار در طول بازی قابلیت استفاده از حس ششم را دارد.

نقش ساول گودمن در سناریو پدر خوانده

ساول گودمن

تیم مافیا

یکبار می‌تواند از قابلیت خرید استفاده کند. به این صورت که یکی از بازیکن‌ها را مشخص می‌کند و در صورتی که شهروند ساده باشه، همان شب به تیم شما اضافه می‌شود. در شبی که ساول گودمن خرید انجام می‌دهد، تیم مافیا شات نخواهد داشت.

نقش ماتادور در سناریو پدر خوانده

ماتادور

تیم مافیا

هر شب یکی از بازیکن‌ها را انتخاب می‌کند، بازیکن انتخابی در آن شب نمی‌تواند از قابلیتش استفاده کند و با ضربدر گرداننده روبرو می‌شود.

نقش همشهری کین در سناریو پدر خوانده

همشهری کین

تیم شهروند

یکبار در فاز شب می‌تواند در مورد یکی از بازیکن‌ها تحقیقات انجام دهد. اگر فرد مورد نظر شهروند باشد، اتفاقی نمی‌افتد اما اگر اگر مافیا باشد، در روز بعد توسط گرداننده اعلام می‌شود و در شب همشهری کین توسط تیر غیب از بازی خارج می‌شود.

نقش کنستانتین در سناریو پدر خوانده

کنستانتین

تیم شهروند

یکبار در طول بازی می‌تواند یکی از بازیکن‌هایی که از بازی خارج شدند را به بازی برگرداند. البته فرد مورد نظر نباید نقشش افشا شده باشد.

نقش لئون حرفه‌ای در سناریو پدر خوانده

لئون حرفه‌ای

تیم شهروند

در طول بازی دو تیر دارد و در شب می‌تواند شلیک کند. در صورتی که به شهروند بزند، خودش از بازی خارج خواهد شد و در صورتی که به مافیا بزند، مافیا خارج خواهد شد. در فاز شب لئون حرفه‌ای یک جلیقه دارد.

نقش شهروند ساده در بازی مافیا

شهروند ساده

تیم شهروند

شهروند قابلیتی ندارد و تنها در روز می‌تواند به پیدا کردن مافیاها کمک کند.

No Results Found

اسکرول به بالا