«اصطلاحات بازی مافیا»

در طول بازی مافیا، اصطلاحاتی در بین بازیکنان رد و بدل می‌شود. به بیان دیگر ادبیات بازی دارای یک سری لغت هست که اگر بلد نباشید، در هنگام بازی به مشکل می‌خورید. در دو بخش اصطلاحات فاز روز و شب به این موضوع می‌پردازیم.

اصطلاحات فاز روز

اصطلاحات فاز شب

به بالای صفحه بردن