دکتر لکتر در مافیا

نقش دکتر لکتر در مافیا: چطور باید بازی کرد؟

نقش دکتر لکتر مخصوص سناریو شب های مافیا (فیلیمو) هست. این نقش می‌تونه به برد تیم مافیا کمک بزرگی کنه. دکتر لکتر باید سعی کنه اون یاری که بیشتر از بقیه تارگت خورده رو سیو کنه. تا در صورتی که حرفه ای به سمت اون بازیکن شلیک کرد، بتونه سیوش کنه. از چالش‌های نقش دکتر لکتر، این هست که در طول کل بازی، فقط یک بار میتونه خودش رو سیو کنه. بنابراین باید حواسش باشه که کجا از این یک فرصت استفاده کنه. معمولا در اوایل بازی احتمال اینکه خود دکتر لکتر رو شات کنن کمتر هست. مگر اینکه دکتر لکتر زیاد تارگت بخوره که در این صورت می‌تونه خودش رو سیو کنه.

نقش دکتر لکتر در مافیا: چطور باید بازی کرد؟ Read More »