ساید شهروندی

با ساید شهروند در مافیا چطور باید بازی کرد؟

در ساید شهروندی در مافیا وظیفه دارید که مافیاها رو پیدا کنید. تو این مسیر باید بین شهروندی که اشتباه بازی کرده و مافیا تشخیص درست بدید. هیچ وقت نمیشه گفت یک فکتی همیشه درست هست، همه فکت‌ها درصدی احتمال اشتباه دارند. لزوما هر کسی که به شما تارگت میزنه مافیا نیست و همیشه برای افراد احتمال شهروند بودن بذارید.