ساید شهروندی

فکت های بازی مافیا: فکت های مافیایی و شهروندی

در ساید شهروندی در مافیا وظیفه دارید که مافیاها رو پیدا کنید. تو این مسیر باید بین شهروندی که اشتباه بازی کرده و مافیا تشخیص درست بدید. هیچ وقت نمیشه گفت یک فکتی همیشه درست هست، همه فکت‌ها درصدی احتمال اشتباه دارند. لزوما هر کسی که به شما تارگت میزنه مافیا نیست و همیشه برای افراد احتمال شهروند بودن بذارید.

فکت های بازی مافیا: فکت های مافیایی و شهروندی Read More »