شرلوک هولمز در مافیا

شرلوک هولمز: مستقلی که نتیجه را عوض میکنه!

نقش شرلوک هولمز سومین مستقل از سری مجموعه رئالیتی شو پدرخوانده می‌باشد. در فصل سوم، سعید ابوطالب با معرفی نقش شرلوک هولمز سعی داشته است تا باگ‌های نوستراداموس و جک اسپارو را رفع کند.

شرلوک هولمز: مستقلی که نتیجه را عوض میکنه! Read More »