زودیاک در مافیا

زودیاک در مافیا: یک قاتل سریالی در شب های مافیا

اسم این نقش از فیلم زودیاک ساخته دیوید فیچر برگرفته شده است. زودیاک در اصل همان نقش جانی در شب مافیا می‌باشد. زودیاک یک نقش مستقل هست که باید به تنهایی در مقابل دو تیم شهروند و مافیا بجنگه. در شب کشته نمیشه اما در روز توسط تفنگ، رای و یا بمب کشته خواهد شد.

زودیاک در مافیا: یک قاتل سریالی در شب های مافیا Read More »