جک اسپارو در پدرخوانده 2

جک اسپارو: یک مستقل واقعی در پدرخوانده ۲

فصل دوم رئالیتی شو پدرخوانده با تم داستانی دزدان دریایی از شبکه فیلم نت پخش خواهد شد. گرداننده این فصل هم کامبیز دیرباز خواهد بود و نقش جک اسپارو به سناریو اضافه شده است. سازنده این فصل همچنان سعید ابوطالب می‌باشد.