اسنایپر در مافیا

نقش اسنایپر در مافیا: چطور باید بازی کنیم؟

نقش اسنایپر در عین حال که قدرت زیادی داره اگر فایربک داشته باشه، ریسک هم خواهد داشت. فایربک به این معنی هست که اگر اسنایپر به سمت شهروند شلیک کنه، خودش فردا از بازی خارج میشه. بعضی وقت‌ها در دک بازی نقش فرمانده هم در کنار اسنایپر قرار داده میشه. بعد از اینکه اسنایپر شلیک کرد، اگر فرمانده در بازی حضور داشته باشه. شات اسنایپر به فرمانده گفته میشه و اگر فرمانده تایید کنه شلیک انجام می‌شود. اما اگر لغو کنه، تیر به اسنایپر برمی‌گرده. اگر هم اسنایپر فرمانده رو شات کنه، قطعا شلیک انجام میشه.

نقش اسنایپر در مافیا: چطور باید بازی کنیم؟ Read More »