تفنگدار در مافیا

نقش تفنگدار در مافیا: چطوری تفنگ بدیم؟

از چالش‌های نقش تفنگدار این هست که که چه زمانی و به چه کسانی تفنگ بدهیم. در سناریو شبکه سلامت ناتو حتما باید در شب یک تفنگ جنگی بدید. در این سناریو بهتر هست که داخل ساید (دو نفری که در چالش هستند) تفنگ جنگی داده بشه تا گره بازی باز بشه. زمانی که نقش خرابکار در بازی هست، شما نباید به شهروند صد بازی تفنگ جنگی بدید، چرا که به احتمال زیاد اون بازیکن خرابکاری شده.

نقش تفنگدار در مافیا: چطوری تفنگ بدیم؟ Read More »