تکاور در مافیا

نقش تکاور در مافیا: آموزش تمام نکات

تکاور باید طوری بازی کنه که سفید شهر باشه. چون مافیاها سعی می‌کنند افرادی که سفید هستند رو شات کنند و منطقا مافیا افراد مشکوک رو شات نمی‌کنه. اگر تکاور افسون شات بشه نمیتونه شلیک کنه و باید به امید سیو پزشک باشه. بازیکن‌های حرفه‌ای پیشنهاد می‌کنند که اگر در ابتدای بازی شات شدید، از ساید خودتون شلیک کنید. اگر هم در اواخر بازی بود، بهتر هست که تارگت خودتون رو شات کنید. وقتی هم که تو چهار نفر شما شات شدید، می‌تونید سفید‌ترین بازیکن رو شات کنید تا اگر فروخته بود یا به هر شکلی سفید شده بود، به مرحله دست دادن نرسه.

نقش تکاور در مافیا: آموزش تمام نکات Read More »