جان سخت در مافیا

نقش جان سخت در مافیا: تمام نکات مهم

نقش جان سخت مهم‌ترین نقش سناریو شب‌های مافیا فیلیمو می‌باشد. جان سخت یک زره در فاز شب دارد و اگر مافیا به سمت جان سخت شلیک کنه، زره از بین میره و جان سخت در بازی باقی میمونه. جان سخت دو بار میتونه از قابلیتش استفاده کنه. در صورتی که جان سخت از قابلیتش استفاده کنه، ابتدای روز بعد، توسط گرداننده، نقش‌هایی که از بازی خارج شدند، بدون ترتیب اعلام میشه. بنابراین اگر نقش جان سخت از بازی به هر شکلی حذف بشه، شهروندها گمراه میشن و خیلی سخت میشه بدون جان سخت مسیر درستی رو در طول بازی انتخاب کرد.

نقش جان سخت در مافیا: تمام نکات مهم Read More »