فراماسون در مافیا

نقش فراماسون در مافیا: آموزش کامل و جامع

نقش فراماسون جز نقش‌های خیلی مهم شهروندی هست که مثل یک تیغه دو لبه، هم می‌تونه به شهر کمک کنه و هم می‌تونه شهر رو نابود کنه. فراماسون بهتر هست قبل از اینکه کسی رو بیدار کنه، توی روز مشخص کنه که چه کسی براش شهروند هست. این کار کمک میکنه تا اگر روز بعد مرگ ماسونی اتفاق افتاد، شهروندها متوجه بشن که چه کسی رو بیدار کرده و در نتیجه مافیا هست. کسایی که داخل لینک ماسونی هستند نباید در مورد نقششون به هم چیزی بگن و اگر این اتفاق بیوفته، اون بازیکن‌ها از بازی کیک خواهند شد. نقش فراماسون نباید در سناریوهایی که نقش مذاکره‌کننده وجود داره گذاشته بشه. چون وقتی با یک شهروندی که توی لینک حضور داره، مذاکره میشه، مشخص نیست برای لینک چه اتفاقی میوفته.

نقش فراماسون در مافیا: آموزش کامل و جامع Read More »