فروشنده در مافیا

نقش فروشنده در مافیا: وظیفه این نقش چی هست؟

نقش فروشنده خیلی نقش پر رنگی در طول بازی ندارد. قابلیت نقش فروشنده هم میتونه به نفع تیم شهروند باشه و هم به نفع تیم مافیا. بنابراین فروشنده باید با احتیاط از قابلیتش استفاده کنه. اگر هم در طول بازی به هر شکلی از بازی خارج شد، اتفاق خاصی نمیوفته. نقش فروشنده در اصل همان نقش دست کج با کمی تفاوت می‌باشد. با این نقش باید سعی کنید یک مافیا رو پیدا کنید و در فاز شب قابلیت مافیا رو بگیرید. اگر هم فروشنده جان سخت رو انتخاب کنه در صورتی که جان سخت زره داشته باشه، تنها زره جان سخت از بین میره و قابلیت جان سخت همچنان باقی میمونه.

نقش فروشنده در مافیا: وظیفه این نقش چی هست؟ Read More »