ناتو در مافیا

نقش ناتو در مافیا: آموزش همه نکات

نقش ناتو یکی از نقش‌های مهم تیم مافیا در سناریو شبکه سلامت ناتو یا تکاور می‌باشد. ناتو وظیفه دارد تا در طول بازی نقش شهروندها رو به درستی حدس بزنه. رول بوک ناتو بر حسب سناریو میتونه متفاوت باشه. نقش ناتو در مافیا برای جلوگیری از شو نقش در سناریوها قرار داده شده است. در سناریو شبکه سلامت ناتو با توجه به اینکه ناتویی به جای شات می‌باشد، تیم مافیا باید زمانی که نسبت به ناتویی مطمئن هست، ناتویی انجام بده.

نقش ناتو در مافیا: آموزش همه نکات Read More »