گروگانگیر در مافیا

نقش گروگانگیر در مافیا: چطور باید بازی کنیم؟

گروگانگیر در سناریو ناتو شبکه سلامت مهم‌ترین نقش مافیایی هست که به تنهایی بیدار میشه و باید سعی کنه با تیم مافیا هماهنگ باشه. در گذشته نقش گروگانگیر رو با اسم افسونگر استفاده می‌کردند. نقش مقابل گروگانگیر، نقش نگهبان هست که از شهروندهای نقشدار در مقابل افسون، محافظت می‌کنه. گروگانگیر در فاز روز باید سعی کنه در ساید مقابل یارهاش قرار بگیره تا اگر خودش یا یارش از بازی خارج شد، بقیه تیم شو نشه. به دلیل اینکه نقش گروگانگیر اهمیت زیادی داره، پیشنهاد میشه در نقش گروگانگیر محتاط عمل کنید و تارگت محکم نزنید.

نقش گروگانگیر در مافیا: چطور باید بازی کنیم؟ Read More »