سناریو ناتاشا در مافیا: آموزش کامل نقش‌ها و بازی

سناریو ناتاشا در مافیا

سناریو ناتاشا در مافیا جز سناریوهای قدیمی هست. این سناریو به دلیل وجود نقش ناتاشا در تیم مافیا به این اسم نامگذار شده است. سناریو ناتاشا جز سبک مافیا کلاسیک پیشرفته حساب میشه. در مقابل نقش ناتاشا، در تیم شهروند نقش کشیش وجود داره. همچنین در تعداد بالاتر نقش فراماسون وارد تیم شهروند میشه که میتونه یک لینک ماسونی شهروندی تشکیل بده. این سناریو طراحی تیم ربات مافیا پرشین می‌باشد.

روند اجرای بازی

روز معارفه

سناریو ناتاشا در مافیا مثل بقیه سناریوهای کلاسیک، ابتدا با روز معارفه شروع میشه. در روز معارفه افراد نمیتونن چالش بگیرن. بعد از اینکه روز معارفه تموم شد، شب معارفه شروع میشه و تیم مافیا با همدیگه آشنا میشن. در روز بعد، دوباره با همان ترتیب افراد صحبت می‌کنند. چالش هم مجاز هست البته در تعداد بالا هر نفر مجاز هست که یک چالش بگیره.

روز اول

بعد از اتمام صحبت در روز اول، رای‌گیری شروع میشه. همه رای‌گیری به صورت چشم باز و در فاز روز انجام میشه. کسانی که بیشتر مساوی نصف افراد، رای بیارن وارد دفاعیه میشن. سپس باید از خودشون دفاع کنند. بعد از انجام دفاع، دوباره رای‌گیری انجام میشه. اگر دو نفر توی دفاع باشن، نمیتونن به همدیگه رای بدن. بقیه بازیکن‌ها هم به هر تعدادی که دوست داشته باشن میتونن رای بدن و یا اصلا رای ندن. رای‌گیری دوم هم مثل رای‌گیری اول در فاز روز انجام میشه. کسی که از نصف بازیکن‌ها بیشتر رای بیاره، برای قاضی وصیت میکنه و اگر قاضی رای خروج بده، از بازی خارج میشه و اگر هم تعداد رای‌ها مساوی بشه، هیچ کس از بازی خارج نمیشه. کسی که از بازی خارج میشه وصیت میکنه و سایدش روز بعد توسط استعلام وضعیت مشخص میشه.

فاز شب

در فاز شب همه نقش‌ها ابیلیتی خودشون رو استفاده میکنند. در بات مافیا پرشین، در تعداد 9، 12 و 15 برای اینکه بازی بالانس بشه، شب اول تیم مافیا و اسنایپر شات نخواهد داشت و از شب‌های بعدی شات زده میشه.

سایلنت در سناریو ناتاشا در مافیا

 در فاز شب، نقش ناتاشا با مشورت بقیه یارها، یکی از بازیکن‌ها رو سایلنت میکنه. میتونه یار خودی هم سایلنت کنه. اگر کشیش بتونه انتخاب ناتاشا رو درست حدس بزنه، فرد انتخابی سایلنت نمیشه و ابتدای روز گرداننده اعلام میکنه که:

امروز کسی سایلنت نشد.

اما اگ کشیش نتونه درست حدس بزنه، اون بازیکن سایلنت میشه. کسی که سایلنت میشه، توی نوبت خودش و یا چالش نمیتونه صحبت کنه ولی میتونه لایک و دیسلایک بده. حتی اگر توی دفاع بیاد و یا وصیت، حق صحبت کردن نداره. همچنین، بازیکنی که سایلنت شده، حق رای هم نداره. اما کسی که سایلنت شده، میتونه از تفنگ استفاده کنه و یا در نقش کابوی، دوئل انجام بده.

نکات تکمیلی

➊ رویین‌تن در فاز روز، زره نداره و اگر رای بیاره و یا تفنگ بخوره، از بازی خارج میشه.
➋ اسنایپر در تعداد 15 به بالا فایربک نداره و هر کسی رو که بزنه، از بازی خارج میشه.
➌ اسنایپر در این سناریو نصف تعداد مافیا تیر داره و تفنگدار هم به اندازه نصف تعداد مافیا، تفنگ جنگی داره.
➍ زمانی که تفنگ در این سناریو زده میشه، ساید طرف مقابل خونده نمیشه و باید بازیکن‌‌ها تا استعلام وضعیت بعدی صبر کنند.
➎ خرابکار دو تا انتخاب در فاز شب داره و اگر تفنگدار یک تفنگ بده، انتخاب دوم خرابکار حذف میشه اتوماتیک. بنابراین اگر تفنگدار دو تفنگ بده، هر دو انتخاب خرابکار، خرابکاری میشن.
➏ ضامن تروریست آزاد نیست. باید یا توی رای‌گیری و یا با تفنگ از بازی خارج بشه تا بتونه کسی رو همراه خودش خارج کنه.
➐ اگر فراماسون کسی رو بیدار کنه و خودش از بازی خارج بشه، دیگه کسی نمیتونه به لینک ماسونی اضافه بشه. اما اعضای قبلی لینک ماسونی، داخل لینک میمونن.
➑ ناتاشا نمیتونه اسپم کنه. یعنی دو شب متوالی نمیتونه یک بازیکن رو برای سایلنت شدن انتخاب کنه.

سناریو مافیا کلاسیک پیشرفته ناتاشا

◽️ تیم شهروند: کارآگاه، پزشک، اسنایپر، رویین‌تن، فراماسون، کشیش، تفنگدار، کابوی، قاضی، فرمانده، شهروند

◾️ تیم مافیا: رییس مافیا، ناتاشا، ناتو، خرابکار، تروریست

نفرات مجاز: 9، 10، 12، 13 و 15 نفره

رییس مافیا

وظیفه رهبری تیم مافیا بر عهده رییس مافیا می‌باشد. در صورتی که کارآگاه استعلام رییس مافیا رو بگیره، استعلام منفی دریافت میکنه.​

ناتاشا

هر شب یک از بازیکنان رو سایلنت میکنه. در صورتی که کشیش درست حدس نزنه، فرد سایلنت شده در طول روز نمیتونه صحبت کنه و نمیتونه رای بده. ناتاشا نمیتونه اسپم کنه.

ناتو

یک یا دو شب میتونه نقش یکی از بازیکنان رو حدس بزنه. در صورت حدس درست، فرد انتخابی تحت هر شرایطی از بازی خارج میشه.

خرابکار

هر شب میتونه دو نفر از بازیکنان رو خرابکاری کنه. در صورتی که تفنگ جنگی خرابکاری بشه، تیر به خود شلیک‌کننده برمی‌گرده و خود اون فرد از بازی خارج میشه.

تروریست

به هر شکلی که توی روز از بازی خارج بشه، یکی از بازیکنان رو با خودش ترور میکنه. کابوی فرصت داره خودش رو فدای اون بازیکن کنه.

کارآگاه

هر شب می‌تواند استعلام مافیا بودن بازیکنان را بگیرد. استعلام رییس مافیا همیشه برای کارآگاه، منفی است.

پزشک

هر شب میتونه تعدادی از بازیکن‌ها رو برای نجات از شات مافیا انتخاب کنه، در صورت انتخاب درست، بازیکن انتخابی از بازی خارج نمیشه.

فراماسون

هر شب میتونه یکی از بازیکنان رو بیدار کنه. در صورتی که مافیا به جز جاسوس رو بیدار کنه، کل اعضای لینک ماسونی از بازی خارج میشن و روز بعد اعلام میشه مرگ ماسونی اتفاق افتاده.

اسنایپر

هر شب میتونه یک نفر رو برای شات انتخاب کنه. در صورتی که شات اسنایپر به سمت مافیا باشه، فرد انتخابی از بازی خارج میشه؛ اما اگه فرد انتخابی شهروند باشه، خود اسنایپر از بازی خارج میشه.

فرمانده

بعد از شات اسنایپر، به فرمانده اعلام میشه و فرمانده میتونه شلیک رو لغو کنه. در صورت لغو، تیر به اسنایپر برمیگرده. اگر اسنایپر فرمانده رو بزنه، شلیک قطعا انجام میشه.

کشیش

هر شب یک از بازیکنان رو آنسایلنت میکنه. اگر بازیکن انتخابی توسط ناتاشا انتخاب شده باشه، روز بعد سایلنت نخواهد بود. کشیش میتونه اسپم کنه.

تفنگدار

در هر شب میتونه دو تفنگ به بازیکنان بده. بسته به تعداد بازیکنان، تعدادی تفنگ جنگی و مشقی دارد. در صورت شلیک تفنگ جنگی، بازیکن انتخاب شده وصیت میکنه. تفنگ مشقی اتفاقی نمیوفته.

رویین‌تن

رویین‌تن در شب توسط شات تیم مافیا ازی بازی خارج نمیشه، اما در روز با رای و یا تفنگ از بازی خارج میشه.

کابوی

تا قبل از شروع رای‌گیری، میتونه با یکی از بازیکنان دوئل کنه و یا در مقابل ترور کردن تروریست، خودش رو فدای بازیکن کنه و از بازی خارج بشه.

قاضی

یکبار در طول بازی میتونه از خروج یکی از بازیکنان، جلوگیری کنه. اگر خود قاضی رای خروج آورده باشه، نمیتونه رای خروج رو ملغی کنه.

شهروند ساده

قابلیتی نداره و باید تو روز پیدا کردن مافیاها کمک کنه.

2 دیدگاه دربارهٔ «سناریو ناتاشا در مافیا: آموزش کامل نقش‌ها و بازی»

 1. سلام،فادر تو این سناریو تعداد ۹ نفره تفنگدار چند تا مشقی و جنگی داره و هر شب چندتاشو میتونه بده؟
  و وقتی مثلا یه جنگی و یه مشقی بده خرابکار دو تا انتخابش میشینه یا یکی

  1. سلام؛
   توی 9 نفر تفنگدار یک جنگی و بینهایت مشقی داره.
   چون فقط یک جنگی توی بازی هست، خرابکار یک انتخابش در نظر گرفته میشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا